ŠMFí informační systémŠMFí informační systém(verze jádra: 0x7e2)
 
   Přihlásit přes ČAS

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Snažíme se podporovat osoby, které mají v důsledku svého duševního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé znevýhodnění, výkyvy nálad či náhlé vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zjistit příslužnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho stavu dojde ke zjištění objetivních příčin, které to vyžadují). Se základními informacemi o podpoře studentí se speciálními potřebami se můžete seznámit níže.

KDO JE STUDENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI?

Student se speciálními potřebami je student, jehož stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:

 • Co když mám FAK problém dostat se do 2. ročníku?
 • Co když neumím dělit OXMI?
 • Co když neběhám jako BOREK?
 • Co když mi šplochá na MájaK?
 • Co když mě od učení ruší řEV ŽEN v mém sklepě?
 • Co když se jmenuji BOHDAN
 • Co když mi zabili lovci oba rodiče?
 • Co když nevím jak psáT ERKA?

JAKÉ JSOU HLAVNÍ FORMY PODPORY?

 • Noční hry
 • Denní hry
 • Zpřístupnění obsahu her k samostudiu
 • Tlumočnické služby
 • Jídlo při splnění studijních povinností kontrol studia
 • Individuální i týmové aktivity
 • Speciální informační a poradenské služby

Nárok na jednolitvá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho postižení.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ PODPORY?

Hlavní podmínkou čerpání podpory je evidence mezi studenty se speciálními potřebami. K ní je nezbytné:

 1. Přijet
 2. Absolvovat toto JŠMF
 3. Nestotožňovat se s žádným z následujících:
  • Účastník na JŠMF nedorazí
  • Účastník je zamrzlý v bloku ledu
  • Účastník si opakovaně bere nože na společné (herní) aktivity
  • Účastník je rychlejší než Borek a šílenější než Faktoriál
  • Karel Sedláček

Se správnou evidencí vám může pomoc kontaktní osoba na vaší fakultě. Seznam kontaktních osob, včetně telefonních čísel a emailových adres, naleznete na webové stránce kontakty.

NA CO SI DÁT POZOR

 • Na orgteam
 • Na ostatní účastníky
 • Na trolly (i zrcadlo)
 • Na orgteam

KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE?

Bližší informace o dané oblasti naleznete na stránkách jsmf7e2.oxmi.cz v sekci "Studenti se speciální potřebami". Obrátit se můžete rovněž na kontaktní osoby pro studenty se speciálnimi potřebami na jednotlivých fakultách, nebo pracovníky Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálnimi potřebami.

 
Škola Matematiky a Fyziky | Informační systém AV