ŠMFí informační systémŠMFí informační systém(verze jádra: 0x7e2)
 
   Přihlásit přes ČAS
doc. Evžen Pošta, Ph.D.
Adresa: 17/11, B806
Sídlo: U sta hromů
Telefon: 604 591 281
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace:
POZOR!
 
Fakulta: Fakulta iritace studentů
Katedra: Katedra vyhazování prváků
Konzultační hodiny: Konzultace nedávám, od čeho jsou skripta!
Bc. Bambi Požár
Adresa: Stejně jako u Borka
Sídlo: Stejně jako u Borka
Telefon: 737 738 496
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR! NEBEZPEČÍ ÚHYNU!
 
Fakulta: Ústav lesních požárů
Katedra: Katedra pohřbívání ostatků příbuzných
Konzultační hodiny: Kdykoli mimo loveckou sezonu
Mgr. Bohdan Bohdan
Adresa: Sklep Akademie věd, 21
Sídlo: Laboratoř Akademie věd č. 4
Telefon: 723 484 238
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
 
Fakulta: Fakulta mentálních poruch
Katedra: Katedra sebevražedných úmyslů
Konzultační hodiny: kdykoli pokud se nesnaží zabít
Jakub Faktoriál, No.Ob.
Adresa: Sokolovská 1430, 141 31 Praha 4, Czech Republic
Sídlo: Sklad koštat, 11.p
Telefon: (420) 739 491 451
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR!
http://jsmf7e2.oxmi.cz/dat/ss/fak/
 
Fakulta: Ústav konečného řešení AV ČR
Katedra: v práci nesedí
Konzultační hodiny: Kdykoli nezametám (s) živly.
Bc. Tereza Poláková
Adresa: Onen svět, 666
Sídlo: Peklo
Telefon: 605 365 507
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR! PLACHÁ!
 
Fakulta: Moderní čarodějnictví
Katedra: Proč Harry Potter
Konzultační hodiny: Denně 9:45-9:50
RNDr. MájaK Provazníková, Ph.D.
Adresa: Honitelů ovcí 3,14
Sídlo: Na vrcholech rozkoši
Telefon: 728 487 651
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR! LÍŽE!
 
Fakulta: Fakulta mentálních poruch
Katedra: Katedra výzkumu mužů
Konzultační hodiny: Kdykoli nesvazuje lidi
prof. Borek Gump, CSc.
Adresa: Kdo ví kde zrovna běhá?
Sídlo: Velhota
Telefon: 602 863 394
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR! BĚHÁ!
 
Fakulta: Fakulta dopředného pohybu
Katedra: Katedra letové fáze
Konzultační hodiny: Denně, 5:00-6:00
Oxmi
Adresa: Pod boulderem, 41
Sídlo: není
Telefon: 737 067 940
E-Mail: jsmf7e2@oxmi.cz
Další informace: POZOR! PADÁ!
 
Fakulta: Fakulta biotechnologická
Katedra: Katedra metalurgie
Konzultační hodiny: kdykoli má čas
 
Škola Matematiky a Fyziky | Informační systém AV